Tomasz Łapiński

Z branżą doradztwa finansowego jestem związany od 2000 roku, czyli blisko 19 lat. Za swoje największe osiągnięcie uważam fakt, że niektórzy klienci współpracują ze mną właśnie od kilkunastu lat.

Kancelarię ITM stworzyłem z myślą, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę spraw finansowych poprzez nawiązanie współpracy z najlepszymi doradcami ds. inwestycji, kredytów i ubezpieczeń.

Mimo pełnienia funkcji Prezesa Zarządu nadal zajmuję się obsługą kluczowych klientów w zakresie inwestowania w produkty klasyczne oraz alternatywne – jest to nie tylko moja praca, ale i pasja.

Jako Prezes Zarządu zajmuję się także podejmowaniem strategicznych decyzji dotyczących spółki, koordynowaniem i kontrolowaniem pracy dyrektorów i kierowników, gospodarowaniem majątkiem spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz.