PAKIETY MEDYCZNE

Oferujemy opiekę medyczną prywatną dla klientów z Białegostoku, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb.

Pakiety medyczne dla firm z Białegostoku

Oferujemy Państwu dostęp do prywatnej opieki medycznej, która umożliwia wizyty u lekarzy specjalistów, badania kontrolne, diagnostykę bez oczekiwania w kolejkach.

Pomożemy we właściwym doborze medycznego pakietu indywidualnego lub rodzinnego, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości finansowe konkretnego klienta.

Szybka dostępność prywatnej opieki medycznej zapewni poczucie bezpieczeństwa Tobie i Twojej Rodzinie. Umożliwia korzystanie z nielimitowanych wizyt lekarskich, które odbywają się bez długiego oczekiwania w kolejkach. Nasze pakiety opieki medycznej to szeroki wybór badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz konsultacji (lub telekonsultacji) lekarzy podstawowej opieki medycznej i lekarzy wielu specjalizacji.

Pakiety medyczne dla firm

Osobną grupę stanowią pakiety medyczne dla firm. Zakres usług wchodzących w skład pakietów dla firm dobierany jest w taki sposób, aby jak najlepiej spełniał potrzeby pracowników w zakresie szeroko pojętej opieki medycznej. Niewątpliwie pakiety medyczne dla firm to komfort i wygoda dla pracowników i pracodawcy. Opieka medyczna jest jednym z najważniejszych czynników świadczących o atrakcyjności miejsca pracy. Pracownicy, którzy mają zapewniony pakiet medyczny przez pracodawcę, są bardziej związani z przedsiębiorstwem i mniej skłonni do zmiany miejsca pracy. Wdrożenie efektywnego programu prywatnej opieki medycznej w firmie pozwoli na skrócenie absencji pracowników i przyczyni się do wzrostu ich efektywności.

Oferujemy pakiet medyczny dla firm małych, średnich i dużych. Nasza białostocka oferta prywatnej opieki zdrowotnej korzystnie wpłynie na pozytywny wizerunek pracodawcy, co przełoży się na szybsze i łatwiejsze pozyskiwanie lojalnych pracowników.

MEDYCZNY PAKIET RODZINNY

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów pakietów medycznych jest tzw. pakiet rodzinny, którym to można objąć siebie i swoich najbliższych. Każdy członek rodziny ma inne potrzeby w zakresie opieki i profilaktyki zdrowotnej. Główne czynniki, które w istotny sposób determinują oczekiwania w zakresie opieki medycznej, to wiek, dlatego też innej opieki będą wymagały dzieci, a innego ich rodzice.

PAKIET MEDYCZNY INDYWIDUALNY

Wiek nie jest jedynym czynnikiem decydującym o doborze właściwego pakietu medycznego. Każdy z nas ma inną historię przebytych chorób. Odpowiedzią na te zróżnicowane potrzeby są indywidualnie opracowane pakiety medyczne. Prywatna opieka zdrowotna to gwarancja szybkiego dostępu do doświadczonych specjalistów.

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej?