Ubezpieczenie od następstw zachorowania na raka

Październik uznawany jest za miesiąc profilaktyki raka piersi, a symbolem walki z tym nowotworem jest różowa wstążka.

Choroba nowotworowa coraz częściej dotyka młode osoby, dlatego warto odpowiednio wcześnie rozpatrzeć posiadanie ubezpieczenia w przypadku zachorowania na nowotwór. Nie warto tej decyzji odkładać na później. Dzięki takiej polisie możesz zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami związanymi z leczeniem nowotworu, niezdolnością do pracy, dojazdami do lekarzy i nie tylko.

DLACZEGO WARTO UBEZPIECZYĆ SIĘ OD NASTĘPSTW RAKA?

O tym, że przed skutkami finansowymi choroby onkologicznej można i warto się ubezpieczyć, powinny pamiętać przede wszystkim osoby obciążone genetycznie. Jeśli w Twojej rodzinie były przypadki nowotworów, wykonuj regularne badania i wykup odpowiednią polisę – dzięki odpowiedniemu wsparciu finansowemu leczenie wcześnie wykrytej choroby daje szansę na całkowite wyleczenie oraz spokojne życie.

CZYM JEST UBEZPIECZENIE ONKOLOGICZNE?

Jest to zabezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór. Tak polisa zapewni Tobie ochronę finansową w przypadku choroby. To z onkopolisą możesz czuć się bezpiecznie, zadbać o swoje dzieci i pieniądze.

W zależności od Towarzystwa i wybranego pakietu w ramach ubezpieczenia możesz otrzymać:

 • należne świadczenie już od momentu zdiagnozowania nowotworu;
 • pakiet assistance z pomocą domową, wsparciem psychologa i transportem medycznym oraz bezpłatne konsultacje medyczne;
 • świadczenia drugiej opinii medycznej;
 • konsultacje z lekarzami ze światowych klinik;
 • pomoc w zbieraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do ponownej diagnozy przez placówki medyczne na świecie;
 • przetłumaczenie zebranej dokumentacji na język angielski;
 • przesłanie dokumentacji do lekarza specjalizującego się w diagnozowanym typie nowotworu w wybranej placówce medycznej na świecie w celu potwierdzenia/wykluczenia  pierwszej diagnozy;
 • dostarczenie przetłumaczonej na język polski Drugiej Opinii Medycznej Ubezpieczonemu lub lekarzowi prowadzącemu.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE ONKOPOLISY?

Najważniejsze elementy, na które musisz zwrócić uwagę to:

 • zakres ochrony – czyli co otrzymasz w ramach ubezpieczenia: wyłącznie wypłatę gotówki czy także produkty dodatkowe np. assistance z pomocą pielęgniarki, transport medyczny, łatwy dostęp do specjalistów i placówek medycznych;
 • sumę ubezpieczenia – jaką maksymalną kwotę wypłaci Ci ubezpieczyciel i w jaki sposób będzie ona rozliczana, czy Twoje towarzystwo podzieli świadczenie na kilka części oraz jak i kiedy pokryje koszty zabiegów lub rehabilitacji;
 • sieć placówek – sieć współpracujących z towarzystwem ubezpieczeniowym placówek medycznych i możliwość leczenia za granicą;
 • wykluczenia od odpowiedzialności – nie wszystkie nowotwory są objęte leczeniem. Warto więc zapoznać się z listą chorób, których leczenie sfinansuje towarzystwo ubezpieczeniowe i tych, które nie podlegają ochronie.

ASSISTANCE ONKOLOGICZNY

Jest to bardzo pomocny pakiet dla obarczonej chorobą osoby. W zależności od zakresu w OWU w ofertach Towarzystw Ubezpieczeniowych, w jego skład może wchodzić m.in.:

 • organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do placówki medycznej z miejsca zamieszkania;
 • organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków;
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji;
 • organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego dostawy;
 • organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej lub pielęgniarskiej po hospitalizacji;
 • organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej;
 • organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa;
 • organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia posiłków;
 • organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi ubezpieczonego/osobami niesamodzielnymi;
 • organizacja i pokrycie kosztów przejazdu dzieci ubezpieczonego/osób niesamodzielnych do osoby uprawnionej do opieki;
 • zwrot kosztów peruk lub protez (w przypadku amputacji).

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia od następstw zachorowania na raka? Zapraszamy do rozmowy z doradcami.